Disclaimer website marvelli.nl

De inhoud van deze website is beschermd door auteursrecht en andere intellectuele eigendomsrechten. Deze rechten berusten uitsluitend bij Emvee Holding BV (KvK nr. 08069002), handelend onder haar  handelsnaam Marvelli. De getoonde informatie is alleen bestemd voor de bezoeker van de website. Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Emvee Holding BV is het niet toegestaan tekst, afbeeldingen, fotomateriaal of andere materialen op deze website te gebruiken, te verveelvoudigen of op enigerlei wijze openbaar te maken. Emvee Holding BV behoudt zich het recht voor deze disclaimer te allen tijde aan te passen. Het is dan ook raadzaam om deze tekst met enige regelmaat te raadplegen.

English version:

The content of this website is protected by copyright and other intellectual property rights. These rights rest exclusively with Emvee Holding BV, The Netherlands (Chamber of Commerce no. 08069002), acting under its tradename Marvelli.

The information shown is only intended for the visitor of this website. It is strictly prohibited to use, multiply or publish any text, pictures, photographs or any other materials shown on the website without prior written consent by Emvee Holding BV. Emvee Holding BV retains the right to change the wording of this disclaimer at any time. It is therefore recommended to  consult the text of this disclaimer on a regular basis.